Marek Kvetan (SK) – MASHA

Instalace č.9
CZE

MASHA je nepřehlédnutelný objekt, který vznikl jako reakce na vojenský konflikt na Ukrajině. Pracuje v něm s vizuálem ikonické hračky, kterou si nejčastěji spojujeme s kulturou v zemi agresora. Zvětšuje matrjošku do monumentálních rozměrů a instaluje ji do prostoru města, ale místo nejznámějšího a nejoblíbenějšího ruského suvenýru vidíme jen téměř vyfouknutou postavu, jejíž zdeformované tělo leží opuštěné, bezmocné na ulici…

ENG

MASHA is an unmissable object that was created in response to the military conflict in Ukraine. It works with the visual of an iconic toy that we most often associate with the culture in the country of the aggressor. He enlarges the matryoshka to monumental proportions and installs it in the space of the city, but instead of Russia’s most famous and popular souvenir, all we see is an almost deflated figure whose deformed body lies abandoned, helpless in the street…

Date: