Viera Janušová (CS) – Roj

CZ
 • *1982, rozená Sobková, se narodila v Kežmarku na Slovensku, ale celý život prožila na Valašsku.
 • Studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí získala první zkušenosti pro svou výtvarnou práci a zde také objevila sklo, jež se stalo jedním z mnoha materiálů, které uplatňuje ve své tvorbě.
 • Na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru sochařství u prof. akad. soch. Jana Ambrůze se seznámila s konceptuálním uměním a uměním instalace, což se pro ni stalo stěžejním v následujících dílech.
 • Zajímá ji celý proces vzniku díla od prvotního nápadu až po samotnou instalaci.
 • Velmi často do přípravy zapojuje své blízké, přátele i veřejnost.
 • Pedagožka na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, držitelka Čestné ceny a Ceny veřejnosti na Bienále Valmez 2008
SK
 • *1982, born Sobková, was born in Kežmarok, Slovakia, but lived her whole life in Wallachia.
 • Studying at the Secondary School of Arts and Crafts in Valašské Meziříčí, she gained her first experience for her artistic work and it was here that she discovered glass, which became one of the many materials she uses in her work.
 • At the Faculty of Fine Arts in Brno in the studio of sculpture under prof. akad. Sculpture. Jan Ambrůz at the Faculty of Sculpture, where she was introduced to conceptual art and installation art, which became central to her subsequent works.
 • She is interested in the whole process of creating a work from the initial idea to the installation itself.
 • Very often she involves her family, friends and the public in the preparation.
 • She is a teacher at the Secondary School of Art and Industry in Valašské Meziříčí, winner of the Honorary Prize and the Public Prize at the Biennial Valmez 2008
Date: