Viera Janušová (CZ)

Na festivalu Světlo Valmez vystavovala dvakrát. V roce 2018 světelnou instalaci přímo v proudu řeky Bečvy, v roce 2019 představila v Zámeckém parku s dílem nazvaným „Nový život“. Jednalo se o dva prostorové světelné objekty instalované poblíž dětského hřiště. CZ Česká sochařka a sklářská výtvarnice. Absolventka Fakulty Výtvarných umění Vysokého učení technického Brno, ateliér sochařství

Read More