Filip Dobias (CZ) – Koule

CZ
  • Narozen 1990, Valašské Meziříčí
  • 2009- 2014 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Skla pod vedením Doc. Ak.Soch. Ronyho Plesla
  • V roce 2013 byl na stáži v Institute of Glass Toyama v Japonsku (Jin Hongo glass studio)
  • Během krátké doby si dokázal získat významné místo na současné sklářské scéně u nás i v zahraničí, kde mu v Japonsku uspořádala samostatnou výstavu galerie T. I. G. A.
  • Již během studií (2014) získal cenu Ludwiga Mosera (první místo v kategorii vysokých škol).
ENG
  • Born 1990, Valasske Mezirici
  • 2009- 2014 studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, in the Glass Studio under the guidance of Doc. Ak.Soch. Rony Plesl
  • In 2013 he was on internship at the Institute of Glass Toyama in Japan (Jin Hongo glass studio)
  • Within a short time he managed to gain a significant place on the contemporary glass scene in the Czech Republic and abroad, where the T. I. G. A. gallery in Japan organized a solo exhibition for him.
  • Already during his studies (2014) he won the Ludwig Moser Prize (first prize in the university category).
Date: