Petr Stanický (CZ) – Nestálosti bodů

CZ
  • Český sochař a sklářský výtvarník.
  • Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha, ateliér sochařství (prof. Gebauer), ateliér sklo v architektuře (prof. Karel).
  • Studium Edinburgh College of Art, Department of Glass (Spojené království), Rhode Island School of Design, Department of Glass (USA), New York Academy of Art (USA) – postgraduální studium.
  • Vedoucí pedagog Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta multimediálních komunikací, ateliér design skla.
ENG
  • Czech sculptor and glass artist.
  • Study at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Studio of Sculpture (Prof. Gebauer), Studio of Glass in Architecture (Prof. Karel).
  • Study at Edinburgh College of Art, Department of Glass (UK), Study at Rhode Island School of Design, Department of Glass (USA), Study at New York Academy of Art (USA) – postgraduate study.
  • Head teacher of Studio of Glass Design – Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Multimedia Communications.
Date: