Marek Kvetan (SK) – Connection

CZ
 • Narozen 1976, Bratislava
 • přední slovenský intermediální umělec a výtvarný pedagog.
 • Studoval na Vysoká škole výtvarných umení v Bratislavě (1995-2001) a Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1999).
 • Žije a tvoří v Bratislavě.
 • Vyučuje na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
 • V roce 2000 absolvoval rezidenční pobyt v The Headlends Center for the Arts v Sausalito ve Spojených státech a v roce 2007 ve Futuře v Karlin Studios v Praze.
 • Je laureátem Ceny NG 333 z roku 2008 a ceny Novum Foundation Bratislava z roku 2016. V roce 2010 byl finalistou v Henkel Art Award ve Vídni a také v Souvereign European Art Prize v Barbican Centre v Londýně.
ENG
 • Born 1976, Bratislava
 • Leading Slovak intermedia artist and art teacher.
 • He studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava (1995-2001) and the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology (1999).
 • He lives and works in Bratislava.
 • He teaches at the Academy of Fine Arts in Bratislava.
 • In 2000 he completed a residency at The Headlends Center for the Arts in Sausalito, USA and in 2007 at Futura at Karlin Studios in Prague.
 • He is the recipient of the NG 333 Prize in 2008 and the Novum Foundation Bratislava Prize in 2016. In 2010 he was a finalist in the Henkel Art Award in Vienna and also in the Souvereign European Art Prize at the Barbican Centre in London.
Date: