Partneři a sponzoři
ročníku 2023

Partneři a sponzoři ročníků minulých

Veliký dík patří všem mecenášům a partnerům současných i minulých ročníků

Chtěli bychom poděkovat všem našim partnerům, kteří s námi realizují SVĚTLO VALMEZ. Od sponzorství pro jednotlivé umělecké instalace, techniku umožňující osvětlení budov až po podporu celé realizace jsme dostali aktivní účast a pomoc při práci. Jelikož oproti velkým městům rozpočet samosprávy neumožňuje realizaci závislou pouze na veřejných prostředcích nebo dotacích, realizace festivalu je už od počátku závislá na podpoře soukromých subjektů a mecenášů kultury, zde je seznam všech současných i minulých podporovatelů. Veliké poděkování patří primárně těmto subjektům a institucím: