Michal Falat (SK), Ondrej Revicky (SK)

 • Pro festival Světlo Valmez 2019 připravili slovenští umělci dvě díla. V Zámeckém parku se mezi vysokými stromy pomalu do země propadá velké „Ř“ a na Masarykové ulici lze shlédnou prostorový video objekt „Pocta obyčejnému člověku“.
CZ
 • Slovenský sochař Michal Falat.
 • Absolvent Akademie umění Bánská Bystrica (Slovensko), Fakulta výtvarných umění, ateliér volného figurálního projevu (prof. Gaspar).
 • Žije a pracuje v Lipanech (Slovensko).

 

 • Slovenský umělec Ondrej Revický se ve své tvorbě věnuje zejména  procedurální i interaktivní grafice 3D, typografii a komplexním systémům vizuální komunikace.
 • Absolvent Rzeszowské univerzity (Polsko), Fakulta umění, ateliér umělecké grafiky (prof. Grzegorczyk) a ateliér grafického designu (prof. Bińczycki, prof. Jachym).
 • Pedagog Rzeszowské univerzity (Polsko), Katedra grafického designu a intermédií.
 • Žije a pracuje v Lipanech (Slovensko) a v Rzeszově (Polsko).
EN
 • Slovak sculptor Michal Falat.
 • Study at Academy of Arts Bánská Bystrica (Slovakia), Faculkty of Fine Arts, Studio of Free Figural Expression (Prof. Gaspar).
 • Lives and works in Lipany (Slovakia).

 

 • Slovak artist Ondrej Revický devotes himself mainly to procedural and interactive graphics of 3D, typography and complex systems of visual communication.
 • Study at University of Rzeszów (Poland), Faculty of Arts, Studio of Graphic Art (Prof. Grzegorczyk) and Studio of Graphic Design (Prof. Bińczycki, Prof. Jachym).
 • Works at University of Rzeszów (Poland), Department of Design Graphics and Intermedia.
 • Lives and works in Lipany (Slovakia) and Rzeszów (Poland).