Marek Galbavý (SK)

 • Na letošním festivalu Světlo Valmez vystavuje na dvou místech.
 • V galerii Sýpka se prezentuje výstavou „Veřejné struktury“ a v Zámeckém parku poblíž Amfiteátru je k vidění jeho prostorová světelná instalace „Krmelec“.
 • Slovenský sochař.
 • Absolvent Akademie umění Banská Bystrica (Slovensko), Fakulta výtvarných umění, Katedra sochařství a prostorové tvorby, ateliér socha a aplikovaná média (doc. Sapara).
 • Pedagog Akademie umění Banská Bystrica (Slovensko), Fakulta výtvarných umění, Katedra sochařství a prostorové tvorby, ateliér socha a aplikovaná média.
 • Laureát Essl Award.
 • Laureát Ceny Martina Benky.
 • Žije a pracuje v Zubří, Banské Štiavnici a Banské Bystrici.
 • Slovak sculptor.
 • Study at Academy of Arts Banská Bystrica (Slovakia), Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture and Spatial Design, Sculpture and Applied Media Studio (doc. Sapara).
 • Pedagogue of the Academy of Arts in Banská Bystrica (Slovakia), Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture and Spatial Design, Sculpture and Applied Media Studio.
 • Essl Award Laureate.
 • Martin Benka Award winner.
 • Lives and works in Zubří (Czech Republic), Banska Štiavnica and Banska Bystrica (Slovakia).