Mikuláš Starý (CZ)

  • Pro letošní festival připravil dvě díla. Na lávce přes Bečvu, pod zámkem Žerotínů, vlaje nad řekou „Světlonoš“ a v Zámeckém parku je nainstalován „Průnik“. Dílo, které vytvořil společně s Petrem Stanickým.
  • Český sklář, designér a multimediální umělec.
  • Student Univerzity Tomáše Bati Zlín, Fakulta multimediálních komunikací, ateliér design skla (prof. Stanický).
  • Žije a pracuje ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí.
  • Czech glassmaker, designer and multimedia artist.
  • Study at Tomas Bata University Zlín, Faculty of Multimedia Communications, Glass Design Studio (Prof. Stanicky).
  • Lives and works in Zlín and Valašské Meziříčí.