Miloslav Fekar (CZ)

 • Na letošním festivalu Světlo Valmez se prezentuje dvěma díly v Zámeckém parku.
 • Jedná se o videoinstalaci „Krvácející příroda“ a světelné sochy „Vylézající ulity“.
 • Český sochař a scénograf.
 • Absolvent Akademie výtvarných umění Praha, ateliér sochařství (prof. Demartini, prof.Hendrych, prof, Zeithamml).
 • Absolvent Fakulty výtvarných umění při Vysokém učení technickém Brno, ateliér sochařství (Preclík).
 • Absolvent Divadelní fakulta Akademie múzických umění, obor scénografie (prof. Melena, prof.Kalfus).
 • Žije a pracuje v Bezměrově u Kroměříže.
 • Czech sculptor and scenographer.
 • Study at Academy of Fine Arts in Prague, sculpture studio (prof. Demartini, prof.Hendrych, prof, Zeithamml).
 • Study at Faculty of Fine Arts at the Brno University of Technology, a studio of sculpture (Pretlík).
 • Study at Theater Faculty of the Academy of Performing Arts, majoring in scenography (Prof. Melena, prof.Kalfus).
 • Lives and works in Bezměrov near Kroměříž.