Ondřej Strnadel (CZ)

 • Pro festival Světlo Valmez 2019 do Bečvy nainstaloval světelný kruhový objekt. Stačí se zadívat z mostu na Mostní ulici do řeky proudu.
CZ
 • Český sklář, sochař a designer.
 • Absolvent Univerzity Tomáše Bati Zlín, Fakulta multimediálních komunikací, ateliér průmyslového designu (prof. Škarka).
 • Pedagog Univerzity Tomáše Bati Zlín, Fakulta multimediálních komunikací, ateliér design skla a SUPŠS Valašské Meziříčí.
 • Laureát Bavorské státní ceny (Modern Masters 2018).
 • Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí.
EN
 • Czech glassmaker, sculptor and designer.
 • Study at Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Multimedia Communications, Industrial Design Studio (prof. Škarka).
 • Teacher of Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Multimedia Communications, Glass Design Studio and Secondary Glass School in Valašské Meziříčí.
 • Bavarian State Prize laureate (Modern Masters 2018).
 • Lives and works in Valašské Meziříčí.