Pavel Korbička (CZ)

* 1972
  • Na letošním festivalu Světlo Valmez se prezentuje dvěma uměleckými díly.
  • Na náměstí je k vidění rozměrný prostorový objekt „Labyrint“ a v Zámeckém parku má vystavenou světelnou instalaci Obelisk.
  • Český sochař a konceptuální umělec.
  • Absolvent Akademie výtvarných umění Praha, ateliér socha-prostor-instalace (prof. Kolíbal), ateliér konceptuálních tendencí (prof. Šejn).
  • Proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy Fakulty Výtvarných umění Vysokého učení technického Brno.
  • Žije a pracuje v Brně a Berlíně.
  • Czech sculptor and conceptual artist.
  • Study at Academy of Fine Arts in Prague, Studio Sculpture-Space-Installation (Prof. Stanislav Kolíbal), Studio Conceptual Trends (Prof. Šejn).
  • Vice Dean for External Affairs and Artistic Research Faculty Of Fine Arts Of Brno University Of Technology.
  • Lives and works in Brno and Berlin.