Petr Hajdyla (CZ)

Petr  Hajdyla s kolektivem žáků ZUŠ vytvořili v prostoru kostela nanebevzetí panny Marie unikátní sérii mappingů na živý varhanní koncert.

Na varhany hrál Josef Kratochvíl
1. J. S. Bach: Preludium a fuga e moll BWV 548
2. J. S. Bach: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731
3. J. K. Vaňhal: Fuga č. 2 F dur, Fuga č. 10 C Dur
4. Cl. Balbastre: Premier Noel Votre bonte grand
dieu
5. J. Pachelbel: Ciacona d moll
6. L. Vierne – Naiades (vodní nyfmy) z fantazijních
kusů op. 54
7. A. Guilmant: Finale ze symfonie č. 1 d moll