Radovan Dranga (SK)

  • Na letošním festivalu Světlo Valmez vystavuje svou prostorovou realizaci nazvanou „Cable Bot“ v prostorách Zámeckého parku.
  • Slovenský multimediální umělec.
  • Absolvent Vysoké školy výtvarných umění Bratislava, Katedra fotografie a nových médií a Královská akademie výtvarných umění v Gentu (Belgie).
  • Žije a pracuje v Bratislavě.
  • Slovak Multimedia Artist.
  • Study at Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Photography and New Media and The Royal Academy of Fine Arts in Gent (Belgium)
  • Lives and works in Bratislava.