Urszula Malicka (POL)

  • Na letošním festivalu Světlo Valmez se prezentuje dílem „Tlumení“, které je nainstalováno v ulici Křížkovského, mezi náměstím a kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
  • Pro svou práci použila kromě světla také mix zvuků a ruchů nahraných přímo ve Valašském Meziříčí.
  • Polská multimediální umělkyně.
  • Studentka Akademie výtvarných umění Warszawa, Fakulta mediálních umění, ateliér prostorových činností (prof. Bałka).
  • Žije a pracuje v Warszawě.
  • Polish multimedia artist.
  • Study at Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Media Arts, Studio of Spatial Activities (Prof. Bałka).
  • Lives and works in Warsaw.