Viera Janušová (CZ)

* 1982
  • Na festivalu Světlo Valmez vystavuje již podruhé. Po loňské světelné instalaci přímo v proudu řeky Bečvy, se letos představí v Zámeckém parku s dílem nazvaným „Nový život“. Jedná se o dva prostorové světelné objekty instalované poblíž dětského hřiště.
  • Česká sochařka a sklářská výtvarnice.
  • Absolventka Fakulty Výtvarných umění Vysokého učení technického Brno, ateliér sochařství II (prof. Ambrůz).
  • Pedagožka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, průmyslový design.
  • Žije a pracuje v Hovězí a Valašském Meziříčí.
  • Czech sculptor and glass artist.
  • Study at Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology, Studio of Sculpture II (prof. Ambrůz).
  • Teacher of the Secondary Glass School in Valašské Meziříčí, industrial design.
  • Lives and works in Hovězí and Valašské Meziříčí.