Wojciech Ławnicki (POL)

  • Na letošním festivalu Světlo Valmez se prezentuje dílem „Pontormo pochází z Rudic“, které je instalované v galerii Kaple.
  • Své dílo vytvořil z přírodních materiálu (hlinky, písky…) nalezených v oblasti bývalého kaolinového dolu obce Rudice.
  • Polský malíř a konceptuální umělec.
  • Absolvent Akademie umění Poznań (Polsko), ateliér kresby (prof. Kozlowski), ateliér malby (prof. Kalucki, prof. Lazarczyk).
  • Žije a pracuje v Berlíně a Konině (Polsko).
  • Polish painter and conceptual artist.
  • Study at Poznan Academy of Fine Arts, Drawing Studio (Prof. Kozlowski), Painting Studio (prof. Kalucki, prof. Lazarczyk).
  • He lives and works in Berlin and Konin (Poland).