3APES, Andrej Laššák a Matěj Slávik (SK) – Laserový orientační bod Světla Valmez

CZ

Umělecká instalace umělců Andreje Laššáka a Matěje Slávika odráží potřebu hledat spojení v nelehké post-covidové době a nastavuje zrcadlo současné konzumní společnosti.

ENG

The art installation by artists Andrej Laššák and Matěj Slávik reflects the need to find a connection in the difficult post-covid era and sets a mirror to contemporary consumer society.

Date: