Mikoláš Starý (CZ) – Světlo a pravda

CZ
  • Designer a umělec žijící ve Zlíně
  • Jeho práce zahrnuje osvětlení, sklo, interiérový a prostorový design a umělecké instalace.
  • Určujícím hlediskem pro podobu jeho práce je světlo.
  • Začínal se světelnými objekty, ale postupně se jeho pozornost přesunula také ke studiu přirozeného denního světla především v architektuře.
ENG
  • A designer and artist based in Zlín, Czech Republic.
  • I am an artist and a designer in one person. In art and design, I combine a wide range of my interests. My work includes lighting, glass, interior and space design and installation art.
  • The determining aspect for the form of my work is light. I started with light objects, but gradually my attention also shifted to the study of natural daylight mostly in architecture.
  • I am passionate about crafts and therefore handmade is an integral part of my design process.
Date: