Radka Valová/Be. You. Till. (CZ) – Bodypainting

CZE

Performance umělkyně Be. You. Till. obohatí několikrát za večer instalaci Klaudie Kiercz –Długołęcke Nanebevstoupení. Drží se jejího původního zadání a inspirace kresbami na židovských náhrobcích, jen je trochu posouvá, doslova oživuje a obohacuje o další formy a umělecká vyjádření. Během performance jde také o použití těla jako toho, co zde po smrti zůstane a bude přetvořeno nekonečným koloběhem života-smrti-života.

Transformační alchymistka.
Aktivistka lásky a světla.
Vícerozměrná čarodějnice.
Člověk neustálých změn.
Světoběžnice narozená v Československu.
Proplétá nitě života mezi iluzí a realitou.
V současné době žije většinu času v Alenteju v Portugalsku a tvoří ze svého čtyřkolového domu/ateliéru pro místní projekty/komunity. Nalézá inspiraci všude kolem sebe, přirozeně ji přitahuje práce na hraně. Baví ji si hrát, experimentovat, kombinovat techniky, materiály a umělecké formy. Je mistryní republiky v bodypaintingu, má za sebou různé výstavy a kolaborace, především v zahraničí.

ENG

Performance artist Be. You. Till. will enrich the installation of Klaudia Kiercz -Długołęcke’s Ascension several times a night. She sticks to her original commission and the inspiration of the drawings on Jewish tombstones, only shifting them a little, literally reviving and enriching them with other forms and artistic expressions. During the performance, it is also about using the body as that which will remain there after death and be reshaped by the endless cycle of life-death-life.

Transformational Alchemist.
An activist of love and light.
A multidimensional witch.
A man of constant change.
A world traveler born in Czechoslovakia.
Weaving the threads of life between illusion and reality.
Currently lives most of the time in Alentejo, Portugal and creates from her four-wheeled house/studio for local projects/communities. Finding inspiration all around her, she is naturally drawn to working on the edge. She enjoys playing, experimenting, combining techniques, materials and art forms. She is a national champion in bodypainting and has had various exhibitions and collaborations, mainly abroad.

Date: