Kateřina Bušová (CZ), Maria Sixtová (CZ) a družiny – Hvězdník

CZ

Pojďte s námi objevovat daleký hvězdník!

Že nevíte, jak takový  hvězdník  vypadá? Stačí si na něj správně posvítit a žasnout nad krásami hlubin vesmíru, které si vysnily děti z Valmezu.

Hvězdníky představují fantastické vesmírné zákoutí, které vytvořily děti ze základních škol ve Valašském Meziříčí:

ZŠ Křižná, ZŠ Masarykova, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Žerotínova.

Projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Autorky návrhu: BcA. Kateřina Bušová, BcA. Maria Sixtová.

 

ENG

Come with us to discover the distant stargazer!

Don’t you know what a stargazer looks like? Just shine the right light on it and marvel at the beauty of the depths of the universe dreamed up by the children of Valmez.

Stargazers represent fantastic cosmic corners created by children from primary schools in Valašské Meziříčí:

Křižná Primary School, Masarykova Primary School, Šafaříkova Primary School, Vyhlídka Primary School, Žerotínova Primary School.

The project was created in cooperation with Tomas Bata University in Zlín.
BcA. Kateřina Bušová, BcA. Maria Sixtová.

Date: