Zuzana Krausová (CZ) – Wave space

Instalace č.23

CZ

Zrcadlový otevřený prostor s videoprojekcí oceánu. Vstupte mezi vlny a nechte vlny vstoupit mezi Vás.

Zuzana Krausová (*1994) absolventka Ateliéru tělového designu brněnské Fakulty výtvarného umění, původem z Ostravy. Věnuje se videu, fotografii, performancím i instalacím s přesahy do literární tvorby. Témata její práce jsou velmi různorodá, od osobních snových metafyzických vizí, přes existenciální problémy banalizované dětskou hravostí, po díla se sociální a environmentální tématikou.

ENG

Mirrored open space with video projection of the ocean. Step between the waves and let the waves step between you.

Zuzana Krausová (*1994) graduated from the Studio of Body Design at the Faculty of Fine Arts in Brno, originally from Ostrava. She works with video, photography, performances and installations with overlaps into literary work. The themes of her work are very diverse, from personal dreamlike metaphysical visions, through existential problems trivialized by childish playfulness, to works with social and environmental themes.

Date: