Barbora Tichá (CZ) – Světelná zoo

CZ
 • Jejím bytostným vyjadřovacím médiem je video a videoinstalace, v kterých zachycuje pocity strachu a úzkosti, nejistoty, a to velice nápaditým až výpravným způsobem. Pro svá videa vyrábí nejrůznější podivuhodné masky a převleky i valašský kroj se v jednom objevil. Pocity však pouze nezpracovává, ale přímo v člověku vyvolává, ovšem též za přítomnosti dávky osobitého vtipu.
 • Narozena : 5.3.1985 ve Valašském Meziříčí
 • 2008-2009 stáž v atelieru sochy prof.Martina Honerta v Drážďanech, DE
 • 2004-2009 Institut pro umělecká studia v Ostravě, ČR (atelier nových medií, Jiřího Surůvky)
 • 2000- 2004 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí,ČR (atelier sochařství ,Jaroslava Koléška)

Společné výstavy:

 • 2004, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, ČR
 • 2006, Pupečník, Důl Michal v Ostravě, ČR
 • 2006, Gorki Mariackie-Mariánské Hory, Galerie Szara,Cieszyn, PL
 • 2006, Domino Diner aneb Baník-Sparta 5:1, AVU praha, ČR
 • 2007, Galerie Jáma v Ostravě, ČR
 • 2007, Ropovod, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem,ČR
 • 2008, Future artists, FAVU Brno, ČR
 • 2009, Ausstellung, Hochschule fur Bildende Kunste, Dresden, DE
 • 2009, Entrée, Stará pošta , Nový Jičín, ČR
 • 2011, Ostrava now, Galerie výtvaného umění Cheb, ČR
 • 2012, Pražský výběr, GAVU, Praha, ČR
 • 2014, Ale hřiby!, galerie Ahoj, nazdar, čau, Liberec, ČR

Samostatné výstavy:

 • 2012, Video, Galerie ve sklepě, Praha, ČR
 • 2013, Galerie v rámci, Ostrava, ČR
 • 2020, Galerie Garáž, Nánosy obrazové mlhoviny, Zlín ,ČR
 • 2020, Galerie Garáž, Nánosy obrazové mlhoviny II, Zlín, ČR

 

 • 2007- účast v soutěži mladých filmových tvůrců v České Televizi
 • 2008- Contacts, mezinárodní sympozium na hradě Klenová
 • 2008- účast ve finále Ceny Národní Galerie, Ceny 333
ENG
 • Her medium of expression is video and video installations, in which she captures feelings of fear and anxiety, uncertainty, in a very imaginative and even narrative way. For her videos, she makes all sorts of strange masks and disguises, even a Wallachian costume made an appearance in one. However, he doesn’t just process feelings, but directly evokes them in people, of course also in the presence of a dose of a distinctive wit.
 • Born : 5.3.1985 in Valašské Meziříčí
 • 2008-2009 internship in the sculpture studio of Prof. Martin Honert in Dresden, DE
 • 2004-2009 Institute for Art Studies in Ostrava, Czech Republic (studio of new media, Jiří Surůvka)
 • 2000- 2004 Secondary School of Applied Arts in Glass in Valašské Meziříčí, Czech Republic (sculpture studio of Jaroslav Koléšek)

Joint exhibitions:

 • 2004, Kinsky Castle in Wallachian Mezirici, Czech Republic
 • 2006, Umbrella, Michal Mine in Ostrava, Czech Republic
 • 2006, Gorki Mariackie-Mariánské Hory, Galerie Szara,Cieszyn, PL
 • 2006, Domino Diner or Baník-Sparta 5:1, AVU Prague, Czech Republic
 • 2007, Pit Gallery in Ostrava, Czech Republic
 • 2007, Oil Pipeline, Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem, Czech Republic
 • 2008, Future artists, FAVU Brno, Czech Republic
 • 2009, Ausstellung, Hochschule fur Bildende Kunste, Dresden, DE
 • 2009, Entrée, Stará pošta , Nový Jičín, Czech Republic
 • 2011, Ostrava now, Gallery of Fine Arts Cheb, Czech Republic
 • 2012, Prague Selection, GAVU, Prague, Czech Republic
 • 2014, But Mushrooms!, Gallery Ahoj, nazdar, čau, Liberec, Czech Republic

Solo exhibitions:

 • 2012, Video, Galerie ve sklepě, Prague, Czech Republic
 • 2013, Gallery in the Frame, Ostrava, Czech Republic
 • 2020, Garage Gallery, Layers of the Image Nebula, Zlín , Czech Republic
 • 2020, Garage Gallery, Image Nebula Deposits II, Zlín, Czech Republic

 

 • 2007- participation in the competition of young filmmakers in Czech Television
 • 2008- Contacts, international symposium at Klenová Castle
 • 2008- participation in the finals of the National Gallery Award, Prize 333

 

Date: