Viktor Frešo (SK) – MegaViki

Instalace č.8

CZ

Mega Viki (feci) je velký svítící balón se základní kresbou očí a úst – sebeironické a neuctivé dílo o autorově egu. Frešo jej zamýšlel jako svůj autoportrét a podobnost s rysy jeho obličeje je skutečně nápadná. Samotný název je také hříčkou s autorovým jménem, jehož díla často odkazují k feministickým tématům a naopak je ukazují z mužské perspektivy: Viki je oblíbenou zdrobnělinou ženského jména Viktoria (užívaného jak v Polsku, tak na Frešově rodném Slovensku). Jednoduchá grafická kresba očí a kulatých rtů na svítícím balonu připomíná tradiční japonské panenky kokeshi. Jejich historie sahá do poloviny éry Edo, kdy se staly oblíbenými dárky pro děti v severní oblasti Japonska (Tóhoku). Panenky se vyráběly ze dřeva a kreslily se ručně, jejich hlava byla zvětšená vzhledem k trupu a obličej měl malé rty a oči naznačené dvěma tahy. Kokeshi symbolizovaly mládí, dívčí krásu a nevinnost dětství; měly svým majitelům přinášet štěstí a božskou ochranu a často se darovaly u příležitosti narození dítěte. Tyto panenky jsou dodnes oblíbeným prvkem japonské kultury a mají houfy příznivců a sběratelů.

ENG

Mega Viki (feci) is a large luminous balloon with a basic drawing of eyes and mouth – a self-ironic and irreverent work about the author’s ego. Frešo intended it as a self-portrait and the resemblance to his facial features is truly striking. The title itself is also a play on the artist’s name, whose works often refer to feminist themes and instead show them from a male perspective: Viki is a popular diminutive of the female name Viktoria (used both in Poland and in Frešo’s native Slovakia). The simple graphic drawing of eyes and round lips on a glowing balloon is reminiscent of traditional Japanese kokeshi dolls. Their history dates back to the mid-Edo era, when they became popular gifts for children in the northern region of Japan (Tōhoku). The dolls were made of wood and drawn by hand, their head was enlarged in relation to the torso and the face had small lips and eyes indicated by two strokes. Kokeshi symbolized youth, girlish beauty and the innocence of childhood; they were supposed to bring good luck and divine protection to their owners and were often given as gifts on the occasion of the birth of a child. These dolls are still a popular element of Japanese culture today and have legions of fans and collectors.

Date: