_STROY – Space Zámek

2018 Videomapping na zámek ve Valašském Meziříčí v rámci festivalu Světlo Valmez. Obsahem je pětiminutová cesta ze země do vesmíru pro celou rodinu.

CZ

Mladé flexibilní seskupení vzniklo na bedrech Technické Univerzity v Liberci a dalších gurmánů současné kultury ze severu. Od svého prvopočátku v roce 2014 studio _STROY generuje design na hranici umění a technologie. Dnes pod touto značkou vznikají projekty od webdesignu, přes motion nebo 3D grafiku až po instalace a mapping. Ty jsou výjimečné hlavně díky společné práci specialistů z různých oborů, náhledu z mnoha úhlů a mísení rozličných expertíz.

ENG

This young flexible crew was founded as a project of the Technical University in Liberec and other contemporary culture connoisseurs from the north. From its very beginning in 2014, the visual studio _STROY has created design on the borderline of art and technology. Nowadays, this brand gives rise to the projects ranging from web-design, motion or 3D graphic design to installations and mapping. They are unique primarily due to common work of experts in different fields with insight from many perspectives and mingling of various expertise.

Date: