INITI (CZ) – Netykavky

Instalace č.20

Na tuto instalaci je vybíráno vstupné 50 Kč

CZ

Netykavky – prostorové interaktivní instalace, vybavené světelnými paprsky reagujícími na dotek. Vizuální umělec Dan Gregor společně s hudebníkem Floexem vytvořili sérii děl.

INITI.org je umělecký kolektiv, který se věnuje vývoji interaktivních instalací, novým médiím a také výzkumu a vytváření komplexních audiovizuálních projektů pro vnitřní i venkovní prostory. Skupina sídlící v Praze sdružuje vizuální umělce, techniky a hudebníky, aby společně navrhovali site-specific projekty, které kombinují vizuální projekci se zvukem a proměňují skutečná prostředí v iluzorní svět. V poslední době jejich hlavní vášní je zejména budování hravých interaktivních prostředí.
Kreativní kolektiv založil výtvarník Dan Gregor a jeho hlavním spolupracovníkem v rámci skupiny je programátor Ondřej Průcha. Dalšími spolupracovníky je technik Josef Kortan, programátor Michal Rydlo, CGI animátor Dalibor Cée a hudebníci Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

ENG

Touchpads (Netykavky) – spatial interactive installations, equipped with light beams that react to touch. Visual artist Dan Gregor, together with musician Floex, created a series of works.

INITI.org  is an artistic collective dedicated to developing interactive new media installations, as well as to researching and creating complex audio-visual projects for both indoor and outdoor spaces. Based in Prague, the Czech Republic, the group brings together visual artists, technicians and musicians to design site-specific projects that combine visual projection with sound to transform real environments into illusionary world. Recently, their main passion has been building playful interactive environments.
The creative collective was founded by visual artist Dan Gregor and his main collaborator within the group is programmer Ondřej Průcha. Other collaborators include technician Josef Kortan, programmer Michal Rydlo, CGI animator Dalibor Cée and musicians and sound designers Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

Date: