Zuzana Krausová (CZ) – Mossia

Instalace č.24

CZ

Vzduchem levitující organický světelný objekt lesa, neustále opakující se struktury živé technologie vědomí

Zuzana Krausová (*1994) absolventka Ateliéru tělového designu brněnské Fakulty výtvarného umění, původem z Ostravy. Věnuje se videu, fotografii, performancím i instalacím s přesahy do literární tvorby. Témata její práce jsou velmi různorodá, od osobních snových metafyzických vizí, přes existenciální problémy banalizované dětskou hravostí, po díla se sociální a environmentální tématikou.

ENG

The organic light object of the forest levitating through the air, the constantly repeating structures of the living technology of consciousness

Zuzana Krausová (*1994) graduated from the Studio of Body Design at the Faculty of Fine Arts in Brno, originally from Ostrava. She works with video, photography, performances and installations with overlaps into literary work. The themes of her work are very diverse, from personal dreamlike metaphysical visions, through existential problems trivialized by childish playfulness, to works with social and environmental themes.

Date: