Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská – Proměny

CZ

Světelná instalace oboru Užita malba Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí navazuje na nejnovější nástěnné malby inspirované ptactvem na ulici. Instalace pracuje s využitím transparentní podložky a malby s prosvicenim světly. Díky tomu dochází k Proměně vizuálního vnímání plošného obrazu. Instalaci a nástěnné malby vytvořili Matěj Vašek, Adéla Sykalová, Anna Pavelková, Tereza Orságová, Patricie Kozáčková, Kristýna Kašparová, Karolína Jurásková, Martin Heryán, Karolína Hajdíková, Pavla Drahoňovská, Lea Dejmková, Marie Boráková pod vedením MgA. Nikoly Kostkové.

ENG

The light installation of the Applied Painting Department of the Secondary School of Arts and Crafts in Glass in Valašské Meziříčí is a continuation of the latest murals inspired by birds on the street. The installation works with the use of transparent backing and painting with transmitted lights. As a result, the visual perception of the flat image is transformed. The installation and the murals were created by Matěj Vašek, Adéla Sykalová, Anna Pavelková, Tereza Orságová, Patricie Kozáčková, Kristýna Kašparová, Karolína Jurásková, Martin Heryán, Karolína Hajdíková, Pavla Drahoňovská, Lea Dejmková, Marie Boráková under the direction of MgA. Nikola Kostková.

Date: