INITI, Daniel Špaček, Floex (CZ) – Hřiště

Instalace č.21

CZ

INITI Hřiště je velkoplošná interaktivní herní platforma, která podporuje aktivní pohyb i sociální interakci. Za účelem vzdělání a zábavy, si klade za cíl budování hravých a originálně výtvarně pojatých prostředí. Naše technologie dokáže přeměnit jakýkoliv rovný povrch na dotykovou plochu, získat tak multimedální hřiště a možnost současně zapojit neomezený počet hráčů. Na nové hře, která je prezentována na festivalu, spolupracovali ilustrátor Daniel Špaček a muzikant Floex.

INITI.org je umělecký kolektiv, který se věnuje vývoji interaktivních instalací, novým médiím a také výzkumu a vytváření komplexních audiovizuálních projektů pro vnitřní i venkovní prostory. Skupina sídlící v Praze sdružuje vizuální umělce, techniky a hudebníky, aby společně navrhovali site-specific projekty, které kombinují vizuální projekci se zvukem a proměňují skutečná prostředí v iluzorní svět. V poslední době jejich hlavní vášní je zejména budování hravých interaktivních prostředí.
Kreativní kolektiv založil výtvarník Dan Gregor a jeho hlavním spolupracovníkem v rámci skupiny je programátor Ondřej Průcha. Dalšími spolupracovníky je technik Josef Kortan, programátor Michal Rydlo, CGI animátor Dalibor Cée a hudebníci Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

ENG

INITI Playground® is a large-scale interactive gaming platform that encourages active movement and brings people together to socialize using game-like stories. The technology can transform any flat surface into a multi-touch screen, turn it into an interactive gaming area and simultaneously engage an unlimited number of players in our games. Illustrator Daniel Špaček and musician Floex collaborated on the new play, which will be presented at the festival.

INITI.org  is an artistic collective dedicated to developing interactive new media installations, as well as to researching and creating complex audio-visual projects for both indoor and outdoor spaces. Based in Prague, the Czech Republic, the group brings together visual artists, technicians and musicians to design site-specific projects that combine visual projection with sound to transform real environments into illusionary world. Recently, their main passion has been building playful interactive environments.
The creative collective was founded by visual artist Dan Gregor and his main collaborator within the group is programmer Ondřej Průcha. Other collaborators include technician Josef Kortan, programmer Michal Rydlo, CGI animator Dalibor Cée and musicians and sound designers Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

Date: