Marek Galbavý (SK) – Virtual stain / virtuálna škvrna

CZ
  • 1987, Zlatá Moravce
  • V roce 2015 absolvoval katedru sochařství na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici
  • Konceptuálně orientovaný autor se zaobírá zejména formami simulovaných ready made. Jeho instalace jsou vždy v kontextu k danému prostoru a kriticko-ironickým způsobem reaguje na dění současné společnosti.
ENG
  • 1987, Zlatá Moravce
  • In 2015 graduated from the Department of Sculpture at the Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica
  • The conceptually oriented artist is mainly concerned with forms of simulated ready-made. His installations are always in the context of the given space and he reacts to the events of contemporary society in a critical-ironic way.
Date: