Marek Baroš – Kaleidoskop

Interaktivní plastika Kaleidoskop (2022) – Materiál: Plast z neobydleného mořského ostrůvku.

CZ
  • Narozen 1973
  • Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí
  • Věnuje se literatuře, divadlu a ve volných chvílích výtvarnému umění
  • Leitmotiv jeho tvorby je teorie neexistence zla. V umění používá formy tradičního propojování realit.
ENG
  • Born 1973
  • Lives and works in Valašské Meziříčí
  • Interactive sculpture Kaleidoscope (2022) – Material: plastic from an uninhabited marine island.
  • Engaged in literature, theatre and in his spare time visual arts
  • The leitmotif of his work is the theory of the absence of evil. In art he uses forms of traditional linking of realities.