Veronika Šmírová (SK) – interaktivní mapping Entropia

CZ

Slovenská umělkyně Veronika Šmírová přivezla roku 2022 do Valmezu interaktivní projekci pohlcující postavy. Její interaktivní mapping pracuje s myšlenkou entropie, tzn. stupněm neuspořádanosti, který se neustále zvyšuje. Vizualizuje abstrakci odkazující na pohyb elementárních částic, jako by to byly body, které je divák schopen ovládat svým pohybem. Divák se tak ponoří do stále rostoucího chaosu.

 • 1994, Hnúšťa
 • Slovenská vizuální umělkyně
 • V roce 2020 ukončila magisterské studium na Katedře intermédií a digitálních médií pod vedením prof. MgA. Michala Murina, ArtD. na Akademii umění v Banské Bystrici
 • Na kontě má několik kolektivních i samostatných výstav, projektů, ale i účast na festivalech v rámci Slovenska, Česka, Polska a Maďarska
 • Scénograficky se podílí na několika tanečních a divadelních představeních
 • Zaměřuje se na digitální média, vytváří různé interaktivní světelné instalace a prostorové objekty pracující s přítomností diváka a reagující na prostor, různé projekce, animace a experimentální videa.
ENG
 • 1994, Hnúšt’a
 • Slovak visual artist
 • In 2020 she completed her Master’s degree at the Department of Intermedia and Digital Media under the supervision of prof. MgA. Michal Murin, ArtD. at the Academy of Arts in Banská Bystrica
 • She has several collective and solo exhibitions, projects, as well as participation in festivals in Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary
 • He has been involved in several dance and theatre performances
 • She focuses on digital media, creating various interactive light installations and spatial objects working with the presence of the viewer and responding to space, various projections, animations and experimental videos.
Date: