Jakub Cmarko (SK) – Zo železa oceľ

CZ
 • Narozen 1990, Bojnice
 • Žije a pracuje v Banské Bystrici, Slovensko
 • Absolvoval Akademii Umění v Banské Bystrici, kde v roce 2014 ukončil bakalářské studium na Katedře sochařství, v Ateliéru figurálního projevu pod vedením doc. Petra Gáspára, akad. soch., a následně v roce 2016 magisterské studium v Ateliéru volného figurálního projevu pod vedením prof. Jerzyho Fobera, akad.soch. a doc. Petra Gáspára, akad.soch.
 • Zúčastnil se několika workshopů, sympózií a stáží nejen na Slovensku, ale i v Srbsku, USA a Polsku.
 • Na kontě má několik samostatných a kolektivních výstav na Slovensku, v Česku, Polsku, Srbsku a USA.
 • Je členem Centra nezávislého vizuálneho umenia UM, n.o., organizace zaměřené na tvorbu a prezentaci současného vizuálního umění
ENG
 • Born 1990, Bojnice
 • Lives and works in Banská Bystrica, Slovakia
 • Graduated from the Academy of Arts in Banská Bystrica, where in 2014 he completed his bachelor studies at the Department of Sculpture, in the Studio of Figurative Expression under the guidance of doc. Petr Gáspár, akad. sculptor, and then in 2016 he completed his master’s studies in the Studio of Free Figurative Expression under the supervision of Prof. Jerzy Fober, academician sculptor. and doc. Petr Gáspár, akad.sculp.
 • He participated in several workshops, symposia and internships not only in Slovakia, but also in Serbia, USA and Poland.
 • He has several solo and collective exhibitions in Slovakia, Czech Republic, Poland, Serbia and USA.
 • He is a member of the Centre for Independent Visual Art UM, n.o., an organization focused on the creation and presentation of contemporary visual art
Date: