Alex Zelina (SK) a Radovan Dranga (SK) – Wax Worm

CZ
Alex Zelina
 • Narozen 1988 v Bratislavě
 • Studoval scénografii a následně oboru malba na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Ivana Csudaia.
 • Založil firmy na tvorbu 3D mappingu, videomappingu a video-artu.
 • Od roku 2020 spolupracuje s Radovanem Drangem při vytváření multimediálních objektů
Radovan Dranga
 • Je absolventem Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislavě a absolvoval též stáž na Katedře fotografie Královské akademie umění v Belgii.
 • Ve své tvorbě se věnuje primárně divadelní fotografii, kterou posouvá za hranice dokumentu.
 • V roce 2018 vyhrál studentskou cenu na Bienále divadelní fotografie, v současnosti spolupracuje se slovenskými (Slovenské národné divadlo, Aréna, Divadlo Pôtoň, Štúdio 12, Stoka) i zahraničními divadly (NT Gent a CAMPO)
 • Ve své volné tvorbě pracuje s estetikou kabelů, ze kterých vytváří sochy a následně fotografie.
 • Svoji tvorbu představil na vícero samostatných i kolektivních výstavách na Slovensku i v zahraničí.
 • Na VŠVU vyučuje předmět Divadelní fotografie a na Škole dizajnu výtvarnou přípravu, fotografický dizajn a praktické cvičení.
ENG
Alex Zelina
 • Born 1988 in Bratislava
 • Studied scenography and then painting at the Academy of Fine Arts in Bratislava under professor Ivan Csudai.
 • He founded companies for 3D mapping, video mapping and video-art.
 • Since 2020 he has been collaborating with Radovan Dranga in creating multimedia objects.
Radovan Dranga
 • He is a graduate of the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts in Bratislava and also completed an internship at the Department of Photography at the Royal Academy of Arts in Belgium.
 • His work is primarily theatre photography, which he pushes beyond the boundaries of documentary.
 • In 2018, he won the student prize at the Biennial of Theatre Photography, and currently collaborates with Slovak (Slovak National Theatre, Aréna, Pôtoň Theatre, Studio 12, Stoka) and foreign theatres (NT Gent and CAMPO).
 • In his free work he works with the aesthetics of cables, from which he creates sculptures and then photographs.
 • He has presented his work at several solo and collective exhibitions in Slovakia and abroad.
 • He teaches the subject of Theatre Photography at the Academy of Fine Arts and at the School of Design art preparation, photographic design and practical exercises.

Společný projekt Zeliny a Dranga: https://www.ausgang.tech/wax-worm

Date: