INITI (CZ) – Tichý křik

CZ

Tichý křik je novou interaktivní autorskou instalací od studia INITI. Je založena na softwaru transformujícím lidský hlas (v češtině i angličtině) v psaný text. Je zejména o tom, co si občas každý z nás nosí v hlavě a třeba si to jen v duchu šeptá pro sebe. Často ani nemusí chtít, aby to někdo slyšel. Ale co kdyby se vaše slova „zhmotnila“ a mohli jste se na ně s odstupem podívat?

INITI.org je umělecký kolektiv, který se věnuje vývoji interaktivních instalací, novým médiím a také výzkumu a vytváření komplexních audiovizuálních projektů pro vnitřní i venkovní prostory. Skupina sídlící v Praze sdružuje vizuální umělce, techniky a hudebníky, aby společně navrhovali site-specific projekty, které kombinují vizuální projekci se zvukem a proměňují skutečná prostředí v iluzorní svět. V poslední době jejich hlavní vášní je zejména budování hravých interaktivních prostředí.
Kreativní kolektiv založil výtvarník Dan Gregor a jeho hlavním spolupracovníkem v rámci skupiny je programátor Ondřej Průcha. Dalšími spolupracovníky je technik Josef Kortan, programátor Michal Rydlo, CGI animátor Dalibor Cée a hudebníci Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

ENG

Silent Scream is a new interactive installation by INITI studio. It is based on software that transforms the human voice (in Czech and English) into written text. It is mainly about what each of us sometimes carries in our heads and maybe just silently whispers to ourselves. Often we may not even want anyone to hear it. But what if your words „materialized“ and you could look at them with distance?

INITI.org  is an artistic collective dedicated to developing interactive new media installations, as well as to researching and creating complex audio-visual projects for both indoor and outdoor spaces. Based in Prague, the Czech Republic, the group brings together visual artists, technicians and musicians to design site-specific projects that combine visual projection with sound to transform real environments into illusionary world. Recently, their main passion has been building playful interactive environments.
The creative collective was founded by visual artist Dan Gregor and his main collaborator within the group is programmer Ondřej Průcha. Other collaborators include technician Josef Kortan, programmer Michal Rydlo, CGI animator Dalibor Cée and musicians and sound designers Ondřej Skala, Floex, Dikolson.

Date: