Anastasia Serdyuk (RUS), Olga Chereshneva (RUS)

Ruské konceptuální a audiovizuální umělkyně využily pro instalaci svého objektu prostor Zámeckého parku. Pětimetrové dílo je nazvané „Úplněk“.

CZ
  • Anastasia Serdyuk, původem ze Sibiře (Omsk), je studentkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha, ateliér filmové a televizní grafiky (prof. Zich).
  • Žije a pracuje v Praze.
  • Olga Chereshneva, původem z Moskvy, je absolventkou Univerzity M.A. Šolochova Moskva, ateliér grafika a multimédia a Technické univerzity Liberec, Fakulta textilní, Katedra designu, ateliér sklo (prof. Plíva) a ateliér šperk (prof. Šikolová).
  • Žije a pracuje v Liberci.
ENG
  • Russian conceptual and audiovisual artists.
  • Anastasia Serdyuk, originally from Siberia (Omsk), study at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Studio of Film And Television Graphics (Prof. Zich).
  • Lives and works in Prague.
  • Olga Chereshneva, originally from Moscow, study at University of M.A. Scholochov in Moscow, Studio of Graphics And Multimedia and Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, Department of Design, Glass Studio (Prof. Plíva) and Jewel Studio (Prof. Šikolová).
  • Lives and works in Liberec.
Date: