Milan Hajdík (CZ) – Vážka

CZ
  • 1985, Vsetín
  • Pochází z Jablůnky u Vsetína.
  • Studoval obor užitá malba na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a poté pokračoval ve studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity v ateliéru Malba II u Františka Kowolowského.
ENG
  • 1985, Vsetin
  • He comes from Jablůnka near Vsetín.
  • He studied applied painting at the Secondary School of Arts and Crafts in Uherské Hradiště and then continued his studies at the Faculty of Arts of the University of Ostrava in the studio of Painting II under František Kowolowski.
Date: