Peter Valiska-Timečko (SK) – Volavka

CZ
  • Narozen 1985, Trebišov, Slovensko
  • Absolvoval doktorské studium na Akademii umění v Banské Bystrici, Ateliér volné tvorby,  doc. Igor Benca
  • Na slovenské umělecké scéně aktivně působí od roku 2013, kdy začal spolupracovat s vizuálním umělcem Stanislavom Piatrikom.
ENG
  • Born 1985, Trebišov, Slovakia
  • Graduated from the Academy of Arts in Banská Bystrica, Studio of Free Art, doc. Igor Benca
  • He has been active on the Slovak art scene since 2013, when he started collaborating with visual artist Stanislav Piatrik.
Date: